Chiến Lược Vàng Ngày 18/11

Chiến Lược Vàng Ngày 18/11

𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆

+ 𝐗𝐀𝐔/𝐔𝐒: Buy limit vùng 1869~1872 stoploss 1866 takeprofit 1879~1882.
+ 𝐔𝐒/𝐉𝐏𝐘: Sell limit 104.4~104.6 stoploss 104.8 takeprofit 103.6~103.8
+ 𝗘𝗨𝗥/𝗨𝗦: Buy limit 1.180~1.183 stoploss 1.177 takeprofit 1.190~1.192
+ 𝐀𝐔𝐃/𝐔𝐒: Buy limit 0.724~0.726 stoploss 0.721 takeprofit 0.732~0.735
Chiến lược mang tính chất tham khảo. Chúc các Trader có một giao dịch thành công.

Leave a Reply