Vàng Sẽ Đạt Mức Giao Dịch Quanh $2100 Trong Năm Tới

Vàng Sẽ Đạt Mức Giao Dịch Quanh $2100 Trong Năm Tới

  • Vàng sẽ tăng lên $2000 trong sáu tháng tới – TDS
  • Nếu phá vỡ $1800, vàng sẽ kết thúc xu hướng tăng – ABN Amro
  • Vàng sẽ tăng lên $2300 vào năm 2021 theo CIBC

Vàng đã bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây sau khi đạt mức cao kỷ lục $2063/oz vào tháng 8, kim loại này đang phải vật lộn để tìm một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, triển vọng của vàng vẫn tích cực và theo các chiến lược gia tại ngân hàng ANZ thì mục tiêu vàng sẽ đạt $2100 trong năm tới.

Leave a Reply