Trump Ký Luật Chi Tiêu Chính Phủ Với Gói Kích Thích 892 Tỷ USD

Trump Ký Luật Chi Tiêu Chính Phủ Với Gói Kích Thích 892 Tỷ USD

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã ký ban hành một dự luật tài trợ cho các cơ quan Hoa Kỳ trong một tuần nữa. Gói này bao gồm 892 tỷ Đô la để cứu trợ coronavirus cộng với tài trợ của chính phủ liên bang cũng nhằm ngăn chặn chính phủ đóng cửa – tổng giá trị khoảng 2,3 nghìn tỷ Đô la chi tiêu cho đến ngày 30 tháng 9 năm tới – và đang chờ Trump phê duyệt để trở thành luật.

Coronavirus tiếp tục bùng phát trên toàn quốc, với hơn 214.000 người bị nhiễm bệnh mỗi ngày. Cho đến nay, hơn 319.000 người Mỹ đã chết.

Chủ tịch Hội đồng Thị trưởng Hoa Kỳ và Thị trưởng Louisville Greg Fischer cho biết trong một tuyên bố: “Tin tốt là việc cứu trợ đang được thực hiện cho các gia đình Mỹ, các doanh nghiệp nhỏ và những người thất nghiệp. Nhưng chỉ đơn giản là chưa đủ tốt”.

Leave a Reply