Giới Đầu Tư Bán Khống Tesla Mất Hơn 39 Tỷ USD

Giới Đầu Tư Bán Khống Tesla Mất Hơn 39 Tỷ USD

Những nhà đầu tư đặt cược đi ngược với Tesla đã mất hơn 39 tỷ USD trong năm 2020, theo dữ liệu từ S3 Partners.

Điều này còn lớn hơn tổng số thua lỗ của giới bán khống cổ phiếu Apple (NASDAQ:AAPL) (6.1 tỷ USD), Amazon (5.6 tỷ USD), Square (5.2 tỷ USD) và Sea (4.3 tỷ USD) trong năm nay.

Đà tăng vọt của cổ phiếu Tesla trong năm 2020 đã khiến giới bán khống phải thoát 62% vị thế bán khống, nhưng Tesla vẫn còn là cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ, theo Sloan. Theo Sloan, có khoảng 35 tỷ USD cổ phiếu Tesla đang bị các nhà đầu tư giảm giá bán khống. Lượng cổ phiếu khổng lồ này vượt xa con số khoảng 10 tỷ USD cổ phiếu bán khống hiện tại của các công ty lớn như Apple, Amazon và Alibaba.

Leave a Reply