Điều Gì Xảy Ra Khi Hết Bitcion

Điều Gì Xảy Ra Khi Hết Bitcion

Theo thiết kế ban đầu, sẽ chỉ có 21 triệu đồng Bitcoin được khai thác. Đến nay, con người đã “đào” được hơn 18 triệu Bitcoin.

Bitcoin giờ đây thường được coi là một loại vàng điện tử, bởi đồng tiền mã hóa này sở hữu tính chất giống vàng: không thể tạo ra một cách đơn giản mà bắt buộc phải “khai thác”.

Những người “đào” Bitcoin được gọi là “thợ mỏ”. Trong thực tế, những cỗ máy đào sẽ tính toán để giải mã một giao dịch bằng Bitcoin đã thực hiện trước đó, và lưu vĩnh viễn thông tin giao dịch đó vào khối, tạo thành chuỗi khối (blockchain).

Bao giờ hết Bitcoin mới được tạo ra?

Bitcoin cũng có giới hạn về mặt số lượng. Ngay từ khi tạo ra Bitcoin, lập trình viên bí ẩn Satoshi Nakamoto đã quy định sẽ chỉ có 21 triệu Bitcoin có thể khai thác. Để đảm bảo con số này, trung bình cứ 10 phút thì một khối mới trong chuỗi khối sẽ được tạo ra.

Bên cạnh đó còn có một quy tắc khác được gọi là Bitcoin halving. Cứ sau 210.000 khối, tương đương khoảng 4 năm, lượng Bitcoin là phần thưởng cho việc tạo khối sẽ bị giảm đi một nửa.

Leave a Reply