Hiệu Suất Cổ Phiếu Johnson & Johnson

Hiệu Suất Cổ Phiếu Johnson & Johnson

Thu nhập và doanh thu 

Dựa vào các mô hình toán học, các chuyên gia phân tích Johnson & Johnson đã  dự đoán công ty mang về 1.82 USD lợi nhuận trên cổ phiếu và 21.67 tỷ USD doanh thu. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã báo cáo lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 1.88 USD với doanh thu 20.75 tỷ USD.

Độ chênh lệch thu nhập

Nếu công ty đạt đúng mức ước tính đồng thuận trong báo cáo ngày thứ ba, thu nhập của công ty sẽ giảm 3.19%  trong khi doanh thu tăng 4.45% so với cùng kỳ năm trước. Sau đây là kết quả hoạt động của công ty so với ước tính của các chuyên gia trong bốn quý gần nhất.

Hiệu suất cổ phiếu 

Cổ phiếu Johnson & Johnson đang có giá 165.71 USD vào giữa trưa phiên giao dịch ngày thứ hai 25 tháng 1. Trong giai đoạn 52 tuần gần nhất, cổ phiếu này đã tăng 9.64%.Với tăng trưởng tích cực này, các cổ đông dài hạn sẽ thoải mái chờ đợi báo cáo của công ty.

 

Leave a Reply