Chiến Lược Vàng Ngày 31/03

Chiến Lược Vàng Ngày 31/03

Phân Tích Kỹ Thuật Vàng (XAU/USD): Giảm Giá

Giá Vàng hôm qua đã tiếp tục giảm hơn 30 USD về mức $1680. Hành động giá và các chỉ báo EMA 12, EMA 36 vẫn đang thể hiện lực giảm rất mạnh; vì thế, dù RSI đã thông báo tình trạng quá bán, các nhà giao dịch vẫn có thể tiếp tục cân nhắc mở vị thế bán Vàng trong hôm nay với các mục tiêu 1635.64, 1657.22 và 1671.59.

Pivot Point: 1693.17

Hỗ trợ: 1635.64        1657.22         1671.59

Kháng cự: 1707.54  1729.12         1743.49

Tin tức cần chú ý: USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 3) (19:15), USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 2) (21:00)

xau 9 - Chiến Lược Giao Dịch Vàng Và Forex Ngày 31/3/2021

Phân Tích Kỹ Thuật EUR/USD: Giảm Giá

Xu hướng giảm của EUR/USD tiếp tục được củng cố trong ngày hôm qua. Trên đồ thị H1 hiện nay, hành động giá cũng như các đường trung bình đều cho thấy sự áp đảo của phe bán. Chỉ báo RSI đã xác nhận điều này khi duy trì gần mức 30; vì thế, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán cặp tiền này với mục tiêu trong hôm nay tại 1.1629, 1.1670 hoặc 1.1692.

Pivot Point: 1.1733

Hỗ trợ: 1.1629          1.1670            1.1692

Kháng cự: 1.1755    1.1796            1.1818

Tin tức cần chú ý: EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 3) (14:15), EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 3) (16:00), USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 3) (19:15), USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 2) (21:00)

eur 13 - Chiến Lược Giao Dịch Vàng Và Forex Ngày 31/3/2021

Phân Tích Kỹ Thuật GBP/USD: Giảm Giá

Xu hướng chính của GBP/USD cũng là xu hướng giảm. Các đường trung bình EMA 12, EMA 36 và EMA 200 giờ đây cho thấy lực giảm mạnh hơn, và RSI cũng đã xác nhận tín hiệu bán. Vì thế, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán cặp tiền này ngay ở thời điểm của bài viết với các mục tiêu 1.3622, 1.3664 và 1.3701.

Pivot Point: 1.3743

Hỗ trợ: 1.3622          1.3664            1.3701

Kháng cự: 1.3780    1.3822            1.3859

Tin tức cần chú ý: GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 4) (13:00), GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4) (13:00), USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 3) (19:15), USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 2) (21:00)

gbp 8 - Chiến Lược Giao Dịch Vàng Và Forex Ngày 31/3/2021

Phân Tích Kỹ Thuật USD/JPY: Trung Lập

Trái ngược với các tài sản trên, USD/JPY tiếp tục thể hiện xu hướng tăng trên đồ thị H1. Hành động giá và các chỉ báo EMA 12, EMA 36 cho thấy lực tăng rất mạnh; tuy nhiên, RSI đã tiến rất sâu vào khu vực quá mua, nên việc vào lệnh mua ngay lúc này sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trong hôm nay, chiến lược an toàn nhất là đứng ngoài và quan sát.

Pivot Point: 110.17

Hỗ trợ: 109.23          109.49            109.91

Kháng cự: 110.59    110.85                        111.28

Tin tức cần chú ý: USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 3) (19:15), USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 2) (21:00)

jpy 11 - Chiến Lược Giao Dịch Vàng Và Forex Ngày 31/3/2021

Phân Tích Kỹ Thuật USD/CAD: Trung Lập

Đối với USD/CAD, xu hướng chủ đạo cũng là xu hướng tăng; tuy nhiên, các chỉ báo EMA 12, EMA 36 và RSI cho thấy lực tăng không thực sự mạnh (biên độ EMA 12 – EMA 36 hẹp, RSI biến động gần mức 50). Các nhà giao dịch vẫn có thể cân nhắc mở vị thế mua cặp tiền này với mục tiêu trong hôm nay tại 1.2662, 1.2690 hoặc 1.2732; tuy nhiên, chiến lược an toàn nhất vẫn là đứng ngoài và theo dõi.

Pivot Point: 1.2620

Hỗ trợ: 1.2523          1.2550            1.2592

Kháng cự: 1.2662    1.2690            1.2732

Tin tức cần chú ý: USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 3) (19:15), CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 1) (19:30), USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 2) (21:00)

cad 12 - Chiến Lược Giao Dịch Vàng Và Forex Ngày 31/3/2021

Phân Tích Kỹ Thuật AUD/USD: Giảm Giá

Ngày hôm qua, AUD/USD đã bật lại từ khu vực kháng cự EMA 200, đánh dấu sự trở lại của xu hướng giảm trên đồ thị 1 giờ. Các chỉ báo EMA 12, EMA 36 và RSI đều đã xác nhận tín hiệu bán; vì thế, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán cặp tiền này với các mục tiêu 0.7482, 0.7533 và 0.7563.

Pivot Point: 0.7614

Hỗ trợ: 0.7482          0.7533            0.7563

Kháng cự: 0.7644    0.7695            0.7724

Tin tức cần chú ý: USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 3) (19:15), USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 2) (21:00)

aud 13 - Chiến Lược Giao Dịch Vàng Và Forex Ngày 31/3/2021

Lưu ý quan trọng:

  • Giao dịch với tỷ lệ lãi:lỗ ít nhất 2:1
  • Không rủi ro quá 2% tổng vốn đầu tư cho mỗi giao dịch

Leave a Reply