Thị Trường EURJPY Ngày 09/04

Thị Trường EURJPY Ngày 09/04

Phân tích giá EURJPY – Ngày 09 tháng 4

Khi phe bò tăng áp lực và có thể xuyên thủng mức kháng cự $ 130,7, thì các mức kháng cự $ 131,2 và $ 1333 có thể được kiểm tra. Nếu phe Gấu tiếp tục bảo vệ mức kháng cự $ 130,7, thì mức hỗ trợ $ 129,8, $ 129,1 và $ 128,2 có thể bị phe gấu phải đối mặt.

Thị trường EURJPY

Các cấp độ chính:

Các mức kháng cự: $ 130,7, $ 131,2, $ 133

Mức hỗ trợ: $ 129,8, $ 129,1, $ 128,2

Xu hướng dài hạn của EURJPY: Tăng

EURJPY đang tăng giá về triển vọng dài hạn. Không có sự tăng hoặc giảm giá đáng kể nào trên thị trường EURJPY trong tuần trước. Cặp tiền tệ này đã giảm giá hai tuần trước. Phong trào tăng giá bắt đầu khi áp lực của phe gấu đặt giá ở mức hỗ trợ $ 128,2. Giá bật lên từ mức đó và tăng để phá vỡ các mức kháng cự tại $ 129,1 và $ 129,8. EURJPY hiện đang chịu áp lực tăng giá khi kiểm tra mức kháng cự tại $ 130,7.

 

Đường trung bình động nhanh (EMA 9 ngày) vẫn nằm trên đường trung bình động chậm (EMA 21 ngày) và giá đang giao dịch trên hai đường EMA cho thấy phe bò vẫn thống trị thị trường EURJPY. Khi phe bò tăng áp lực và có thể xuyên thủng mức kháng cự $ 130,7, thì các mức kháng cự $ 131,2 và $ 1333 có thể được kiểm tra. Nếu phe Gấu tiếp tục bảo vệ mức kháng cự $ 130,7, thì mức hỗ trợ $ 129,8, $ 129,1 và $ 128,2 có thể bị phe gấu phải đối mặt. Chỉ số sức mạnh tương đối giai đoạn 14 đang uốn lên ở mức 70 cho tín hiệu mua.

 Xu hướng trung hạn của EURJPY: Tăng

Trên biểu đồ 4 giờ, EURJPY đang tăng giá. Hành động giá của cặp tiền tệ có thể tạo thành mô hình biểu đồ đỉnh kép; giá đã kiểm tra mức kháng cự tại $ 130,7 vào ngày 07 tháng 4. Nó đã thực hiện một đợt thoái lui về giá đối với mức hỗ trợ tại $ 129,8. Vào ngày 08 tháng 4, một nến nhấn chìm tăng giá mạnh xuất hiện và giá tăng lên 130,7 đô la cho lần chạm thứ hai.

Giá đang giao dịch trên đường EMA 9 giai đoạn và đường EMA 21 giai đoạn và chỉ số sức mạnh tương đối giai đoạn 14 ở mức 60 với đường tín hiệu hướng lên cho tín hiệu mua.

Leave a Reply