Cổ Phiếu Daimler AG Đang Bị Định Giá Thấp Hơn Thực Tế

Cổ Phiếu Daimler AG Đang Bị Định Giá Thấp Hơn Thực Tế

Hệ thống Đánh giá Zacks chuyên tập trung vào ước tính lợi nhuận và thông tin sửa đổi ước tính để tìm ra những cổ phiếu ngoại hạng. Tuy nhiên, hệ thống này cũng luôn hướng đến yếu tố giá trị, tăng trưởng và động lượng để vạch ra những cổ phiếu tốt nhất.


Trong số những xu hướng này, có lẽ xu hướng phổ biến nhất trên thị trường là đầu tư giá trị. Đây là một chiến lược đã được chứng minh là rất thành công tại mọi điều kiện thị trường. Các nhà đầu tư giá trị sử dụng các dữ liệu cơ bản trong quá khứ để tìm ra các công ty mà họ tin rằng đang bị định giá thấp ở thời điểm hiện tại.

Công ty chuyên nghiên cứu thị trường Zacks đã phát triển hệ thống đánh giá hình thái tăng trưởng để tìm ra các cổ phiếu có những đặc điểm nhất định. Giới đầu tư giá trị sẽ quan tâm đến đặc điểm “Giá trị” trên hệ thống này. Những cổ phiếu đạt cả hạng “A” trong mục Giá trị và có Mức Xếp hạng Zacks cao đều nằm trong nhóm những cổ phiếu giá trị tốt nhất trên thị trường hiện tại.

Một cổ phiếu đáng chú ý trong nhóm đó là Daimler AG (DDAIF). DDAIF hiện đang có Mức Xếp hạng Zacks là 1 (Mua Mạnh) và hạng giá trị là A. Cổ phiếu này đang có tỷ lệ P/E là 7,49, trong khi mức trung bình của ngành là 16,47. Trong năm qua, tỷ lệ P/E dự tính của DDAIF từng cao nhất là 22,98 và thấp nhất là 7,15, với mức trung bình là 9,50.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng DDAIF có tỷ lệ PEG là 0,48. Tỷ lệ này cũng giống như tỷ lệ P/E, nhưng tỷ lệ PEG có xét đến cả tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến ​​của doanh nghiệp. DDAIF nằm trong một ngành công nghiệp vốn có PEG trung bình hiện tại là 1,06. Trong năm qua, tỷ lệ PEG của DDAIF từng đạt cao nhất là 2,41 và thấp nhất là 0,48, với mức trung bình là 1,51.

Giới đầu tư giá trị cũng thường sử dụng tỷ lệ P/S. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia giá cổ phiếu cho doanh thu. Đây là một đại lượng phổ biến vì dữ liệu doanh thu khó bị thao túng hơn trên báo cáo tài chính, vì vậy đại lượng này thường được coi là một chỉ báo hiệu suất chuẩn xác hơn. DDAIF có tỷ lệ P/S là 0,55, trong khi P/S trung bình của toàn ngành là 0,56.

Giá trị của Daimler AG đã được chứng minh qua một vài đại lượng tiêu biểu. Chúng cho thấy rằng cổ phiếu này có khả năng đang bị định giá thấp ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, triển vọng lợi nhuận của Daimler AG cũng đang rất tốt và rõ ràng có thể thấy rằng DDAIF là một cổ phiếu giá trị rất ấn tượng ngay lúc này.

Leave a Reply