Paypal (PYPL) : Thu Nhập Và Doanh Thu Q1 Đều Vượt Ước Tính

Paypal (PYPL) : Thu Nhập Và Doanh Thu Q1 Đều Vượt Ước Tính

Paypal (PYPL) đã công bố thu nhập hàng quý là 1,22 USD trên mỗi cổ phiếu, cao hơn Ước tính đồng thuận Zacks là 1,01 USD. Thu nhập cùng kỳ năm ngoái là 0,66 USD trên mỗi cổ phiếu. Những số liệu này được điều chỉnh theo các khoản mục một lần (non-recurring items).

Paypal (PYPL) : Thu Nhập Và Doanh Thu Q1 Đều Vượt Ước Tính

Bất ngờ thu nhập trong BCTC hàng quý lần này là 20,79%. Quý trước đó, Paypal dự kiến công bố thu nhập 1 USD/cổ phiếu, trong khi đó con số thực là 1,08 USD. Mức bất ngờ thu nhập là 8%.

Trong bốn quý vừa qua, Paypal cả bốn lần có kết quả vượt ước tính EPS đồng thuận.

Paypal công bố doanh thu 6,03 tỷ USD cho quý kết thúc vào tháng 3/2021, cao hơn 2,29% so với Ước tính Đồng thuận Zacks. Doanh thu cùng kỳ năm trước là 4,62 tỷ USD. Công ty này đã bốn lần đánh bại ước tính đồng thuận về doanh thu trong bốn quý qua.

Sự bền vững của những chuyển động giá hiện nay dựa trên những con số được công bố gần đây và kỳ vọng thu nhập trong tương lai, nó chủ yếu phụ thuộc vào những phát ngôn của ban lãnh đạo công ty tại cuộc gọi hội nghị công bố BCTC.

Cổ phiếu của Paypal đã tăng khoảng 6,8% kể từ đầu năm so với mức tăng 10,9% của S&P 500.

Điều gì đang chờ đợi Paypal ở phía trước?

Paypal có hiệu suất kém hơn so với thị trường từ đầu năm đến nay. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với PYPL?

Không dễ trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, triển vọng thu nhập là một thước đo đáng tin cậy có thể giúp các nhà đầu tư giải quyết vấn đề này. Triển vọng không chỉ cho thấy kỳ vọng thu nhập đồng thuận hiện tại cho (các) quý tới mà còn cả những thay đổi mới nhất trong ước tính.

Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa biến động cổ phiếu trong ngắn hạn và xu hướng điều chỉnh ước tính thu nhập. Các nhà đầu tư có thể tự mình theo dõi những điều chỉnh đó hoặc dựa vào một công cụ xếp hạng đã được thử nghiệm như Xếp hạng Zacks.

Trước khi PYPL công bố báo cáo tài chính, xu hướng điều chỉnh ước tính cho nhà băng này diễn ra đa chiều. Dù mức độ và hướng điều chỉnh có thể thay đổi sau khi báo cáo tài chính được công bố, hiện PYPL có Xếp hạng Zacks #2 (Mua). Cổ phiếu này được kỳ vọng sẽ có hiệu suất tương đương với thị trường chung trong thời gian tới.

Điều chỉnh ước tính cho các quý tới và cho năm tài chính hiện tại trong những ngày tới là một điều thú vị, rất đáng lưu tâm. Ước tính EPS đồng thuận hiện tại là 1,1 USD trên 6,15 tỷ USD doanh thu trong quý tới và 4,58 USD trên 25,65 tỷ USD doanh thu cho năm tài chính hiện tại.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng triển vọng của ngành cũng có thể có tác động quan trọng đến hoạt động của cổ phiếu. Xét về Xếp hạng ngành của Zacks, Bán lẻ – Nhà hàng hiện nằm trong 46% cổ phiếu hàng đầu trong số 250 ngành theo phân loại của Zacks. Nghiên cứu cho thấy 50% ngành hàng đầu có hiệu suất tốt gấp đôi 50% ngành ở phía cuối danh sách.

Leave a Reply