McDonald’s (MCD) Dường Như Được Định Giá Quá Cao

McDonald’s (MCD) Dường Như Được Định Giá Quá Cao

Theo phép tính GuruFocus Value, cổ phiếu của McDonald’s (NYSE: MCD) đang được định giá hơi cao. GuruFocus ước tính giá trị giao dịch hợp lý của cổ phiếu, dựa trên hệ số P/E trước kia, mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp và ước tính của các nhà phân tích.

Nếu giá của một cổ phiếu cao hơn đáng kể Đường Giá trị GF, thì cổ phiếu đó được định giá quá cao và có khả năng không mang lợi nhuận hấp dẫn trong tương lai. Mặt khác, nếu nó có giá thấp hơn đáng kể Đường giá trị GF, nhiều khả năng lợi nhuận của nó sẽ cao hơn trong tương lai. Với mức giá hiện tại là 233,86 USD/cổ phiếu và giá trị vốn hóa thị trường là 174,5 tỷ USD, cổ phiếu của McDonald’s được cho là được định giá hơi cao. Giá trị GF của McDonald’s được thể hiện trong biểu đồ bên dưới.

Biểu đồ giá trị GF của McDonald’s

Do McDonald’s được định giá hơi cao, lợi nhuận dài hạn của cổ phiếu này có khả năng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh doanh của nó. Ước tính tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp này rơi vào khoảng 3,67% mỗi năm trong vòng 3-5 năm tới.

Kiểm tra sức mạnh tài chính của một công ty là một bước quan trọng cần làm trước khi mua cổ phiếu để có thể hạn chế rủi ro thua lỗ. Tỷ lệ tiền mặt/nợ và tỷ lệ thanh toán lãi vay là hai chỉ báo quan trọng về sức mạnh tài chính của một công ty. McDonald’s có tỷ lệ tiền mặt trên nợ là 0,07, thấp hơn 87% các công ty trong ngành Nhà hàng. Sức mạnh tài chính tổng thể của McDonald’s là 3/10, tương đối kém. Biểu đồ dưới đây minh họa nợ và tiền mặt của McDonald’s trong những năm qua:

Sẽ ít rủi ro hơn nếu bạn đầu tư vào các công ty sinh lời, đặc biệt là những công ty đã chứng minh được khả năng sinh lời ổn định trong thời gian dài. Đầu tư vào một công ty có biên lợi nhuận cao thường an toàn hơn vào một công ty có biên lợi nhuận thấp. McDonald’s hoạt động có lãi trong suốt 10 năm qua. Trong 12 tháng qua, công ty này đạt doanh thu 19,6 tỷ USD và thu nhập 6,89 USD trên mỗi cổ phiếu. Biên lợi nhuận hoạt động của mã này là 39,43%, cao hơn 98% các công ty trong ngành Nhà hàng. Nhìn chung, GuruFocus dành cho McDonald’s điểm 8/10 về lợi nhuận, đây là một doanh nghiệp có khả năng sinh lời cao. Biểu đồ dưới đây minh họa doanh thu và thu nhập ròng của McDonald’s trong những năm qua:

Tăng trưởng có lẽ là yếu tố quan trọng nhất khi định giá một công ty. Qua nghiên cứu, GuruFocus đã phát hiện ra rằng tăng trưởng có mối tương quan chặt chẽ với hiệu suất của cổ phiếu trong dài hạn. Công ty phát triển càng nhanh thì càng tạo ra nhiều giá trị cho các cổ đông, nhất là nếu sự tăng trưởng này mang lại lợi nhuận. Tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm của McDonald’s trong 3 năm qua là -2,9%, ở mức trung bình trong ngành Nhà hàng. Tốc độ tăng trưởng EBITDA trung bình 3 năm là -3%, cũng ở mức trung bình trong ngành.

Một cách khác để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty là so sánh lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) với chi phí sử dụng vốn (WACC). Nếu ROIC cao hơn WACC, công ty đang tạo ra giá trị cho các cổ đông. Trong 12 tháng qua, ROIC của McDonald’s là 12,82, trong khi đó WACC của nó là 4,56. Biểu đồ dưới đây so sánh ROIC và WACC của McDonald’s trong quá khứ:

Kết luận, cổ phiếu của McDonald’s (NYSE:MCD) dường như đang được định giá hơi cao. Sức mạnh tài chính khá kém nhưng công ty này có khả năng sinh lời cao, tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình so với các công ty trong ngành Nhà hàng.

Leave a Reply