United Parcel Service (NYSE:UPS): Có Nên Mua Vì Cổ Tức?

United Parcel Service (NYSE:UPS): Có Nên Mua Vì Cổ Tức?

Những độc giả muốn mua United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS) để nhận cổ tức sẽ cần phải nhanh chóng hành động vì ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu này đang tới gần.

Ngày giao dịch không hưởng quyền diễn ra một ngày trước ngày ghi sổ – ngày mà các cổ đông cần có tên trong danh sách thì mới được nhận cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là một ngày quan trọng cần lưu tâm vì bất kỳ giao dịch mua cổ phiếu nào diễn ra vào hoặc sau ngày này sẽ không được hiển thị vào ngày ghi sổ. Như vậy, các nhà đầu tư mua cổ phiếu của United Parcel Service vào hoặc sau ngày 21/5 sẽ không được nhận cổ tức, theo lịch được thanh toán vào ngày 09/06.

Khoản chi trả cổ tức tiếp theo của UPS sẽ là 1,02 USD cho mỗi cổ phiếu. Năm ngoái, với mỗi cổ phiếu nắm giữ, cổ đông của công ty này nhận được 4,08 USD cổ tức. Tổng mức chi trả cổ tức năm ngoái cho thấy tỷ suất cổ tức của UPS là 1,9% trên hiện giá 216,38 USD. Nếu cổ tức được chi trả đều đặn, nó là nguồn lợi nhuận đầu tư chính của những người nắm giữ cổ phiếu lâu dài. Điều quan trọng là cần tìm hiểu xem liệu công ty này có triển vọng tăng cổ tức hay không.

Cổ tức thường được trích từ thu nhập của công ty. Nếu giá trị cổ tức lớn hơn lợi nhuận thu được thì nguy cơ cắt giảm cổ tức là rất cao. Điều đáng mừng là UPS chỉ trích 68% lợi nhuận để trả cổ tức trong năm ngoái, nằm trong mức chi trả thông thường.

Dẫu vậy, ngay cả những công ty có lợi nhuận cao đôi khi không tạo ra đủ tiền mặt để trả cổ tức, đó là lý do tại sao phải kiểm tra xem dòng tiền có đủ lớn để “gánh” khoản cổ tức hay không. May mắn thay, khoản chi trả cổ tức của UPS chỉ chiếm 48% dòng tiền tự do tạo ra.

Cả lợi nhuận và dòng tiền của UPS đều đủ lớn để trả cổ tức. Điều này thường cho thấy sự bền vững của cổ tức, miễn là thu nhập không giảm mạnh.

Thu nhập và Cổ tức có đang tăng lên không?

Những công ty có triển vọng tăng trưởng khả quan thường là những công ty tốt xét về mặt cổ tức. Lý do là tăng cổ tức khi EPS trên đà tăng lên là một việc làm dễ hơn nhiều so với khi EPS suy giảm. Nếu công ty rơi vào suy thoái và cổ tức bị cắt giảm, giá trị của nó sẽ giảm mạnh. Do đó, sự tăng trưởng ổn định của UPS, với EPS tăng 2% trong 5 năm qua, là điều rất đáng mừng. EPS tăng trưởng khiêm tốn và công ty đã chi trả phần lớn thu nhập của mình. Mặc dù công ty này có khả năng tăng tỷ lệ chi trả và tái đầu tư vào doanh nghiệp, nhưng nhìn chung, tỷ lệ thanh toán càng cao thì triển vọng tăng trưởng trong tương lai càng thấp.

Một cách quan trọng khác để đo lường triển vọng cổ tức của một công ty là xem xét tốc độ tăng trưởng cổ tức của nó qua thời gian. Trong 10 năm qua, UPS đã tăng cổ tức trung bình khoảng 8,1% một năm. Cổ tức tăng lên cùng với thu nhập trong những năm qua cho thấy công ty này dự định chia sẻ sự tăng trưởng với các cổ đông.

Nhà đầu tư có nên mua UPS vì cổ tức không? Công ty này có tăng trưởng EPS khiêm tốn, chi trả hơn một nửa thu nhập và chưa tới một nửa dòng tiền dưới dạng cổ tức. Đây không phải là một sự kết hợp tệ, tuy nhiên dường như có những cổ phiếu triển vọng hơn xét trên phương diện cổ tức.

Leave a Reply