Lockheed Martin: Có Nên Mua Trước Ngày Chia Cổ Tức

Lockheed Martin: Có Nên Mua Trước Ngày Chia Cổ Tức

Một số nhà đầu tư dựa vào cổ tức để tăng tài sản của họ, và nếu bạn là một trong những người như vậy, bạn có thể sẽ bị hấp dẫn khi biết rằng chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức của cổ phiếu Lockheed Martin. 

Lockheed Martin - tintuccophieu.com

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức là ngày trước ngày đăng ký cuối cùng để công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức. Có ngày giao dịch không hưởng quyền trước ngày chốt danh sách thanh toán cổ tức là do bất cứ khi nào cổ phiếu được mua hoặc bán, giao dịch sẽ mất ít nhất hai ngày làm việc để giải quyết. Nói cách khác, nhà đầu tư nào sở hữu cổ phiếu Lockheed Martin  (NYSE: LMT) trước ngày 28 tháng 5 sẽ đủ điều kiện nhận cổ tức của tập đoàn này vào ngày 25 tháng 6.

Khoản cổ tức công ty trả lần này là 2.60 USD cho mỗi cổ phiếu. Trong 12 tháng qua, công ty đã trả tổng cộng 10.40 USD cho một cổ phiếu. Với tổng giá trị thanh toán trong năm ngoái, cổ phiếu Lockheed Martin hiện có tỷ suất cổ tức trong 12 tháng gần nhất khoảng 2.7% tính theo mức giá 387.22 USD của cổ phiếu vào đầu phiên thứ hai, ngày 24 tháng 5.

Cổ tức có bền vững?

Cổ tức là một nguồn thu nhập quan trọng đối với nhiều cổ đông, nhưng sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố quyết định để duy trì các khoản cổ tức đó. Vì vậy, chúng ta cần kiểm tra xem công ty có đủ các điều kiện để trả các khoản cổ tức hay không và thu nhập của công ty có đang tăng lên hay không để đánh giá xem mức cổ tức hiện tại của công ty bền vững đến mức nào.

Cổ tức thường được trả từ lợi nhuận của công ty, vì vậy nếu một công ty trả nhiều hơn số tiền kiếm được thì nguy cơ cổ tức của công ty bị cắt giảm sẽ cao hơn. Lockheed Martin đã sử dụng 40% lợi nhuận của mình để chi trả cổ tức vào năm ngoái. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận của công ty có đủ khả năng hỗ trợ cho mức cổ tức chi trả.

Tuy vậy, ngay cả những công ty có lợi nhuận cao đôi khi cũng có thể không tạo ra đủ tiền mặt để trả cổ tức. Vì vậy, chúng ta cũng phải kiểm tra xem dòng tiền của công ty có đủ để chi trả cổ tức hay không. Tin tốt là Lockheed chỉ cần sử dụng 48% dòng tiền tự do của mình để trả cổ tức trong năm qua.

Việc lợi nhuận và dòng tiền của công ty lớn hơn mức chi trả cổ tức là một tin tốt. Điều này thường cho thấy việc thanh toán cổ tức là bền vững, miễn là thu nhập của công ty không giảm mạnh trong tương lai.

Thu nhập và cổ tức có tăng lên trong thời gian quan?

Các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng mạnh thường là những doanh nghiệp trả cổ tức tốt nhất bởi vì sẽ dễ tăng cổ tức hơn nếu thu nhập trên một cổ phiếu tiếp tục được cải thiện. Ngược lại, nếu thu nhập giảm xuống và công ty buộc phải cắt giảm cổ tức, nhà đầu tư có thể sẽ thấy giá trị khoản đầu tư của họ tan thành mây khói.

Về phần Lockheed Martin, thu nhập của công ty đã tăng với tốc độ ấn tượng 20% ​​mỗi năm trong năm năm qua. Thu nhập trên một cổ phiếu của Lockheed đang tăng rất nhanh và tỷ lệ chi trả cổ tức trong lợi nhuận và dòng tiền của công ty vẫn đang ở mức tương đối thấp. Đây là một sự kết hợp rất thuận lợi và thường có thể dẫn đến việc cổ tức sẽ tiếp tục được tăng lên trong dài hạn, nếu thu nhập tiếp tục tăng và công ty trả cổ tức với tỷ lệ cao hơn.

Nhiều nhà đầu tư sẽ đánh giá hiệu suất cổ tức của một công ty bằng cách xem xét thay đổi của khoản chi trả cổ tức theo thời gian. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Lockheed Martin đã tăng cổ tức trung bình khoảng 15% một năm. Rõ ràng chúng ta có thể nhận thấy rằng cả thu nhập và cổ tức trên một cổ phiếu của Lockheed đều tăng nhanh trong vài năm qua.

 Lockheed Martin - tintuccophieu.com

Tỷ suất cổ tức, mức chi trả cổ tức trên một cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu của Lockheed Martin tính đến ngày 23/5

Kết luận

Vậy nhà đầu tư có nên cổ phiếu Lockheed Martin vì mức cổ tức tập đoàn này chi trả hay không? Lockheed Martin đã tăng thu nhập với tốc độ rất nhanh và có tỷ lệ thanh toán cổ tức ở mức thấp. Điều này cho thấy công ty đang tái đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động kinh doanh của mình và sẽ có nhiều tiềm năng tiếp tục tăng thu nhập và cổ tức trong tương lai.

Với lập luận này, cổ tức hiển nhiên là một trong rất nhiều điều để thích ở cổ phiếu Lockheed Martin. Mặc dù không có khoản đầu tư nào là không có rủi ro, nhưng nếu bạn là nhà đầu tư định hướng cổ tức, hãy xem xét nghiêm túc việc mua cổ phiếu này khi ngày giao dịch không hưởng quyền đang đến gần.

Leave a Reply